Szkoła Dobrego Wychowania

16.12.2019
2 minuty czytania

W okresie od kwietnia do listopada 2019 roku nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie  „Szkoła Dobrego Wychowania” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. W ramach konkursu wykonywaliśmy następujące zadania:

Przeprowadzono debatę uczniowską na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.                  Debata odbyła się w dniu 7.11.2019 r. Wzięli w niej udział wszyscy zgłoszeni przedstawiciele klas, prowadzili ją przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Debata ta miała na celu zaznajomienie uczniów z właściwymi postawami dobrego zachowania, zwrócenie uwagi na potrzebę stosowania w codziennym życiu wypracowanych w trakcie debaty zasad panujących w szkole. Ponadto uczniowie ćwiczyli umiejętność wystąpień publicznych, formułowania spójnych wypowiedzi oraz odpowiedniej, logicznej argumentacji.

Zorganizowano ogólnoszkolny konkurs  wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre.
W dniach 30.10. – 08.11.2019r. przeprowadzony został konkurs z wiedzy savoir vivre. Zadaniem uczestników było rozwiązanie quizu, składającego się z 19 pytań zamkniętych i jednego otwartego. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 4-8. Laureaci konkursu otrzymali dyplom „Mistrz savoir vivre”.

Zorganizowano konkursów literackich.
W październiku zaproponowano uczniom klas 4-7 udział w konkursie literackim pt. „ Moje zachowanie świadczy o mnie”. W treści wypracowań uczniowie zamieszczali nie tylko ogólne informacje dotyczące zasad dobrego zachowania, ale również opisywali przykłady czy zachowania, z jakimi spotykali się w życiu codziennym.
Uczniowie klas 8 brali udział w konkursie języka angielskiego „Behaviouris a mirror”. Zadaniem uczestników było stworzenie pracy pisemnej w języku angielskim w dowolnej formie (esej, list, wpis do pamiętnika), posługując się cytatem Johanna Wolfganga Goethego „Zachowanie jest lustrem, w którym każdy ukazuje swe prawdziwe oblicze”.

Wykonano plakaty na temat „Mój wygląd świadczy o mnie”.
Uczniowie klas pod opieką wychowawców przygotowali plakaty na zadany temat. Celem zadania było zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania, uświadomienie konieczności dopasowania stroju do okoliczności i miejsca ( inny strój obowiązuje do szkoły, a inny np. na spotkanie z przyjaciółmi).
Uczniowie chętnie zaangażowali się wykonania zadania, wykorzystali różne techniki plastyczne.

Przeprowadzono pogadanki i dyskusje nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.                        W okresie od maja do października pedagog, psycholog szkolny oraz wychowawcy przeprowadzili w klasach pogadanki  ”Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania”. Uczniowie poznali składniki środowiska, w którym żyją (rodzina, rówieśnicy, media ) oraz ich pozytywny i negatywny wpływ na wychowanie. Uczniowie opowiadali o swoich dobrych i złych doświadczeniach, które bardzo często wpływają na ich zachowanie, dzielili się swoimi przemyśleniami, głównie na temat szkoły, rówieśników, zachowania wobec osób starszych. Uczniowie chętnie włączali się do dyskusji. Po zajęciach wykonywali prace plastyczne podsumowujące omawiany temat, a także plakat pt.Coolturalni są fajni.

Poprzedni artykuł

Ustawienia dostępności

Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor