Lider projektu "Szkoła promująca bezpieczeństwo"

11.12.2018
1 minuta czytania

W dniu 13 lutego 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie otrzymała od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji tytuł "Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Tytuł ten przyznawany jest placówce oświatowej, która realizuje od co najmniej 7 lat założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa i która przeszła pozytywnie audyty prowadzone przez Zespół Certyfikujący wyznaczony przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Tytuł ten potwierdza przygotowanie Szkoły do samodzielnej kontynuacji Projektu.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa został opracowany w 2004 roku przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie, na podstawie wzorca holenderskiego. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w małopolskich szkołach. Szkoła biorąca udział w Projekcie ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób i mienia oraz zapewniać ciągłe podnoszenie stanu i poczucia bezpieczeństwa wśród osób w niej przebywających. Bezpieczeństwo jest tu rozumiane kompleksowo - w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technicznym.

 

Ustawienia dostępności

Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor